Vítáme Vás na stránkách ZO ČSCH Orlová-Poruba

 

 

Ptačí chřipka

 

V pondělí 20.2. ve večerních hodinách bylo potvrzeno ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky H5N8 v malochovu v obci Doubrava v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. V chovu se nacházelo cca 10 ks drůbeže (slepice, kohout, kachny). Dle platné legislativy byla přeživší zvířata v ohnisku v průběhu dnešního dne usmrcena.  Jedná se o třicáté ohnisko v chovu na území České republiky a třetí v Moravskoslezském kraji.

 

Ve večerních hodinách dne 4.2.2017 byla potvrzena ptačí chřipka H5 v Orlové v Moravskoslezském kraji (50 ks).  Státní veterinární správa vymezila pásmo ochranné a pásmo dozoru.

V ochranném pásmu jsou obce: Orlová, Dolní Lutyně, Doubrava, Dětmarovice a Rychvald.

V pásmu dozoru jsou všechny okolní obce + Šilheřovice a Šenov.

 

Nařízení Státní veterinární správy, ve kterém je přesně vymezené území ochranného pásma a pásma dozoru + veškeré další nařízení a informace:

Narizeni_SVS_-_AI_-_ohnisko_Orlova.pdf (469158)

Informace o ptačí chřipce zde: 2017 PN Ptačí chřipka.pdf (369341)

Informace města Orlová: www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/32189-v-orlove-uderila-ptaci-chripka.html

 

Všem chovatelům drůbeže v ochranném pásmu se nařizuje:

a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované vzajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťovánímoken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbežnebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostora zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vodytrusem volně žijících ptáků;
 
b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného vzajetí a případné úhyny hlásitna krajskou veterinární správu tel.č. +420 720 995203;
 
c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jinéhoptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jinýchmateriálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztokperoxysulfát draselný. Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnancinebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
 
d) k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívilyhospodářství, s výjimkou obytných částí, a aby tyto záznamy byly v případě požádání předloženyorgánům vykonávajícím státní veterinární dozor;
 
e) bez souhlasu KVS SVS pro MS kraj nesmí hospodářství opustit žádné kadáverydrůbeže, masodrůbeže včetně drobů, krmivo pro drůbež, nástroje, nářadí, materiály, odpady, exkrementy, hnůjdrůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, použitá podestýlka ani cokoli jiného, co by mohlopřispět k přenosu aviární influenzy;
 

f) zákaz přemístění drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí do hospodářství bez souhlasu KVSSVS pro MS kraj;

V
ochranném pásmu se nařizuje:

a) zajistit zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců dohospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatípro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomtohospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chovanév zajetí chovány;
 
b) dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící zaúčelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
 
c) zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu z hospodářství vochranném pásmu bez souhlasu krajské veterinární správy,
 
d) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactvachovaného v zajetí,
 
e) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného vzajetí,
 
f) zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě vželezniční dopravě, a dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa
1. z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné pásmo,skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitřochranného pásma, nebo
2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství vochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni. Uvedené zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky. Odchylky (výjimky) ztohoto opatření může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.


  V pásmu dozoru se nařizuje:
a) zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bezsouhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přespásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě,pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
 
b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek,balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) ztohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
 
   c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupujícído hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy
 
d) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný.
 
e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství,v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomtohospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům,v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chovanév zajetí chovány;
 
f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajskéveterinární správy;
 
g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodůdrůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
 

               h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

Veškeré informace jsou čerpány nebo převzaty z webu Státní veterinární správy https://www.svscr.cz

 

Novinky

Termíny výstav na příští rok

18.12.2016 10:39
  1.- 2.7. 2017 Orlová - Poruba 19.- 20.8. 2017 Karviná 26.- 27.8. 2017 Dolní Lutyně 16.- 17.9. 2017 Těrlicko 7.10. 2017 Druhá prodejní výstava Okresu Karviná s místem konání v areálu Orlové-...

První prodejní výstava

02.10.2016 21:10
Dne 8.10.2016 proběhne v areálu ZO ČSCH Orlová - Poruba (ul. Těšínská 574) prodejní výstava. Všechna vystavena zvířata budou na prodej za solidní ceny přímo od chovatelů ČSCH. Chovatelé můžou...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>